Par mums

AJ_bilde_8

Latvijas Žurnālistikas centrs iestājas par kvalitatīvu, atbildīgu un objektīvu žurnālistiku. Latvijas mediju vide šobrīd turpina zaudēt iedzīvotāju uzticību, ko ietekmē arvien pieaugošā propaganda un konkrētu politisko spēku lobēšana.Žurnālistikas centra mērķis ir nodrošināt Latvijas sabiedrībai brīvi pieejamu, daudzveidīgu, objektīvu un nesagrozītu informāciju, uz ko pamatojoties iedzīvotājiem veidot savu (nesagrozītu un neietekmētu) viedokli par notiekošo valstī. Tāpat LŽC iestājas par vārda brīvību, nodrošinot iespēju ikvienam paust savu viedokli, vai saņemt atbildes uz interesējošiem jautājumiem. Sabiedrībai ir jāveido mediju dienaskārtība, tādēļ ir būtiski radīt struktūru, kurā tiek apkopoti sabiedrības radītie signāli, lai uz tiek reaģētu ar objektīvas un visaptverošas informācijas sagatavošanu par sabiedrībai būtiskajiem jautājumiem.

LŽC veidots ar mērķi izzināt un padziļināti pētīt problēmas, aktuālus jautājumus, pievēršot uzmanību situācijas iespējamiem risinājumiem, veicinot diskusijas un viedokļu apmaiņu kā sabiedrības, tā uzņēmēju un amatpersonu starpā.

Alberts Jodis, Latvijas Žurnālistikas centra valdes loceklis


Latvijas Žurnālistikas centrs iestājas par:

- Tiesisku Latviju, likumdošanas un tiesu varas caurskatāmību, kā arī taisnīgumu attiecībā pret jebkuru mūsu sabiedrības locekli.
- Cilvēktiesību ievērošanu dažādās instancēs un darbības jomās.
- Mediju brīvību un vārda brīvību medijos.
- Vides aizsardzību un ilgtspējīgu saimniekošanu mūsu valstī.
- Patērētāju tiesību aizsardzību.
- Kredītņēmēju tiesību aizsardzību.
- Uzņēmējdarbības vides sakārtošanu un atbalstu sociāli atbildīgai uzņēmējdarbībai.
- Izglītības sistēmas sakārtošanu un izglītības kvalitātes veicināšanu Latvijā, sākot no sākumskolas, līdz profesionālajai, augstākajai izglītībai un zinnei.
- Izglītības līmeņa celšanu un prakses iespēju paplašināšanu žurnālistikas studijās.